Pokud Vám schází finance na Váš nový vůz zajistíme leasing či úvěr.
Vyřízení do třiceti minut
Nulová akontace
Stačí Vám jen dva doklady totožnosti
Garance nízké splátky.
Bližší informace telefonicky nebo po osobní domluvě.

NYNÍ MOŽNOST ÚVĚRU NACOKOLIV

Společnost Home-Credit pro Vás připravil produkt Ideal Credit plus , kdy už nemusí být vozidlo mladší 10 let

financovaná častka je   5,000 – 50,000 Kč

počet splátek  6-36 měsíců


KALKULACE ÚVĚRU

FINANCOVANÁ ČÁSTKA Počet spl.   měsíců
Částka Přeplatek úvěru
5 000 Kč 12
543,- 1 516 Kč
5 000 Kč 24  290,- 1 960 Kč
5 000 Kč 36 230,- 3 280 Kč
10 000 Kč 12 1087,- 3 044 Kč
10 000 Kč 24 579,- 3 896 Kč
10 000 Kč 36 460,- 6 560 Kč
20 000 Kč 12 2174,- 6 088 Kč
20 000 Kč 24 1159,- 7 816 Kč
20 000 Kč 36 920,- 13 120 Kč
40 000 Kč 12 4347,- 12 164 Kč
40 000 Kč 24 2318,- 15 632 Kč
40 000 Kč 36 1840,- 16 240 Kč
V případě výpočtu jiné častky pošlete požadovanou častku na e-mail
auto-ratkovsky@seznam.cz

 

 

 

 

Essox

 

 

 

                           Podmínky úvěru
• úvěr poskytujeme jak fyzické tak i právnické osobě
• na ojetá a nová vozidla
• typy vozidel, které profinancujeme: osobní a užitková do 3,5 t
• požadovaná přímá platba na místě od 0 % do 80 %, doporučená 10% (úhrada kupní ceny z vlastních prostředků)
• maximální stáří vozidla, které profinancujeme: 12 let (14 let včetně financování)
• délka úvěru od 24 do 84 měsíců (dle stáří vozidla)
• minimální výše úvěru 30 000,- Kč, maximální není omezená
• možnost sjednání výhodného havarijního pojištění a povinného smluvního pojištění prostřednictvím Home Credit a. s.
V případě, že je u úvěru financovaná částka vyšší než 150 000 Kč, doporučujeme žadateli uzavřít havarijní pojištění (v případě individuálního pojištění je nutná vinkulace pojistného plnění ve prospěch Společnosti). Doporučujeme uzavřít havarijní pojištění minimálně s trváním po celou dobu úvěrové smlouvy, pojistné krytí na kupní cenu vozidla včetně příslušenství, rozsah pojištění – rizika: živel, havárie, odcizení a vandalismus, max. výše spoluúčasti 20%, platnost na geografické území Evropy.
Klienti Home Credit mohou využít výhodné podmínky havarijního a povinného smluvního pojištění od České pojišťovny, pojišťovny Kooperativa, Uniqa a Direct. Tato pojištění mají fixní výši pojistného, tzn. jeho výše je stejná po celou dobu splácení úvěru bez ohledu na škodný průběh klienta. Pojistné se platí měsíčně, je součástí splátky úvěru.
Klienti si také mohou sjednat od pojišťovny ČP Zdraví pojištění výdajů pro případ smrti úrazem, plné invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání nebo ukončení podnikání. Toto pojištění je dobrovolné, klient si může u dealera při sjednání úvěrové smlouvy zvolit jednu z variant za předpokladu, že splňuje podmínky pro vstup do pojištění.
Jak získat
Fyzická osoba
Základní podmínky
• zletilá fyzická osoba
• má stálý zdroj svých příjmů, který může doložit
• v případě, že žadatel uvádí místo výkonu práce jinou zemi než Českou republiku, vždy dokládá:
• kopii pracovní smlouvy a tří posledních výplatních pásek,
• nebo výpisy z bankovního účtu za poslední 3 měsíce s viditelnými příjmy od zaměstnavatele
• pokud žadatel uvádí jako svého zaměstnavatele vlastní živnost nebo společnost, ve které vlastní 100 % podíl, je posuzovaný jako podnikatelský subjekt
• žadatel na sebe musí uvést minimálně jeden ověřitelný telefonický kontakt, a to buď na pevnou linku do zaměstnání (personální oddělení nebo mzdová účtárna) nebo pevnou linku/ paušální mobilní telefon registrovaný na žadatele.
Doklady, které budete potřebovat
Základní doklady
• Dva doklady totožnosti (zejména řidičský průkaz, cestovní pas*, rodný list, zbrojní průkaz**, průkaz zdravotní pojišťovny, nebo platební kartu). Občané ČR vždy občanský průkaz.
* řidičský průkaz je možné nahradit cestovním pasem pouze v tom případě, pokud je přímá platba vyšší než 20 %
** řidičský průkaz je možné nahradit zbrojním průkazem pouze v tom případě, pokud je přímá platba vyšší než 50 %
Rozšířené doklady
Rozšířené doklady = základní doklady + jeden z následujících dokumentů:
• originál potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele
• nebo pracovní smlouva a kopie tří posledních výplatních pásek
• nebo důchodový výměr
• nebo potvrzení o přiznání výsluhy/renty
V individuálních případech má Home Credit a.s. právo si vyžádat další zde neuvedené dokumenty.
Fyzická osoba podnikatel/právnická osoba
Základní podmínky
• minimální doba podnikání je u fyzické osoby, podnikatele 3 měsíce, u právnické osoby 1 rok
• pokud se automobil bude používat pro potřeby taxislužby, autopůjčovny, autoškoly nebo bude mít status práva přednosti v jízdě, doba fi nancování je maximálně 24 měsíců
• žadatel musí uvést minimálně jeden ověřitelný telefonický kontakt na sídlo firmy nebo na bydliště osoby oprávněné zastupovat podnikatelský subjekt
V individuálních případech má Home Credit a.s. právo upravit základní podmínky poskytnutí úvěru.
Doklady, které budete potřebovat
• platný doklad totožnosti osoby oprávněné zastupovat podnikatelský subjekt, občané ČR vždy občanský průkaz
• řidičský průkaz nebo cestovní pas osoby oprávněné zastupovat podnikatelský subjekt
• výpis z obchodního rejstříku nebo koncesní listinu nebo živnostenský list, případně jiný doklad opravňující k podnikání podle zvláštních předpisů (osoby bez přiděleného IČO), či jiný doklad opravňující subjekt k podnikání.
• ověřenou plnou moc v případě, že podnikatelský subjekt zastupuje osoba zmocněná na základě plné moci
V individuálních případech má Home Credit a.s. právo si vyžádat další zde neuvedené dokumenty

TOPlist

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich